AANMELDEN KRAAMZORG
Aanmelden

Reglementen Pro Care Kraamzorg

Privacyreglement

Uw privacy is voor Pro Care kraamzorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Pro Care kraamzorg en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

De privacy verklaring kunt u hier bekijken.

Klachtenreglement

De medewerkers van Pro Care kraamzorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Pro Care kraamzorg streeft naar een klimaat waarin klanten, hun relaties en familieleden, in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienst- verlening aan u en andere klanten te verbeteren.

Bij klachten adviseren wij dit eerst te bespreken met de medewerker. Meestal lost het probleem zich door zo’n gesprek al op. Als dat niet het geval is, dan kan contact worden opgenomen met de klachtenfunctionaris.
Voor meer informatie over de werkwijze kunt u de klachtenregeling inzien. U kunt deze hier bekijken.

Algemene voorwaarden

Pro Care kraamzorg hanteert de Algemene voorwaarden voor kraamzorg van Bo Geboortezorg. De voorwaarden kunt u hier opvragen.

Certificaten & partners
partner-6