AANMELDEN KRAAMZORG

Reglementen Pro Care Kraamzorg

Privacyreglement

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Pro Care kraamzorg in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Onze medewerkers mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die bijvoorbeeld in het zorgdossier en in onze administratie zijn opgenomen.

De behandeling van persoonsgegevens van klanten is vastgelegd in het privacyreglement van Pro Care kraamzorg. U hebt het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard in het archief.

Klachtenreglement

De medewerkers van Pro Care kraamzorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

Pro Care kraamzorg streeft naar een klimaat waarin klanten, hun relaties en familieleden, in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienst- verlening aan u en andere klanten te verbeteren.

Bij klachten adviseren wij dit eerst te bespreken met de medewerker. Meestal lost het probleem zich door zo’n gesprek al op. Als dat niet het geval is, dan kan contact worden opgenomen met de klachtenfunctionaris.
Voor meer informatie over de werkwijze kunt u de klachtenregeling inzien. U kunt deze hier bekijken.

Algemene voorwaarden

Pro Care kraamzorg hanteert de Algemene voorwaarden voor kraamzorg van Bo Geboortezorg. De voorwaarden kunt u hier opvragen.

Certificaten & partners
partner-6