KRAAMZORG INFOLIJN

020 - 760 72 80

Verzorgingsgebied

Pro Care Kraamzorg levert kraamzorg in Amsterdam, Amstelveen, Badhoevedorp, Haarlem, Halfweg, Uithoorn en Zwanenburg.

Certificaten

Pro Care kraamzorg is HKZ en WHO-UNICEF gecertificeerd.

Verzekeringen

Pro Care Kraamzorg heeft een overeenkomst gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Kraamzorg

Kraamzorg van Pro Care Kraamzorg richt zich op het bieden van een goede start aan het pasgeboren kind en diens moeder in het gezin. Daarmee legt kraamzorg van Pro Care Kraamzorg een basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind voor diens toekomst en legt een fundament voor de kwaliteit en vitaliteit van onze toekomstige samenleving.

Pro Care Kraamzorg ondersteunt de eigen verantwoordelijkheid van de ouder(s) / verzorger(s) door zich te richten op individuele zorg en ondersteuning aan moeder en kind (en indien nodig het gezin) en individuele preventie.